Certificeringen

Agterberg Bedrijven is een unieke combinatie van bedrijven met specialismen op het gebied van gww, groen, cultuurtechniek en sport.

Voor Agterberg Bedrijven is "Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen" een actueel thema. Dit komt onder meer tot uiting in de intiatieven die Agterberg Bedrijven onderneemt. Een belangrijk onderdeel vormt de CO2 prestatieladder die wij hanteren om actief CO2 te reduceren. Meer informatie over Duurzaamheid en CO2.

Ieder bedrijf afzonderlijk, beschikt over certificaten die het kwaliteitsniveau van hun activiteiten waarborgt.Ook diverse beroepsopleidingen hebben ons gekwalificeerd als erkend leerbedrijf.

Bekijkt u hieronder per bedrijf de diverse cerificaten:

Agterberg b.v.

Aannemingsbedrijf van grond-, weg- en waterbouw en cultuurtechische werken
Ontwerp, aanleg en onderhoud van sportvoorzieningen

Groenewegen b.v.

Hoveniersbedrijf, gespecialiseerd in het verzorgen van particuliere- en bedrijfstuinen

Groenrecycling Utrecht b.v.

Composteerinrichting voor organische reststoffen uit openbaar groen en particulier groen
Leverancier van o.a. bemeste tuinaarde, bomengrond, bomenzand en aanvulzand

Maarssen Groen b.v.

Ontwerpt, realiseert en onderhoud groenvoorzieningen van parken, plantsoenen, speelplaatsen en bedrijfsterreinen

Bel me terug

Contact

© 2019 Agterberg bedrijven