CO2 prestatieladder en Duurzaamheid

Wereldwijd is er sprake van klimaatverandering.  Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen zijn gassen in onze atmosfeer, die de zonnestralen doorlaten naar het aardoppervlak. De terugkerende straling (warmte) wordt echter tegengehouden. Dit is vergelijkbaar met wat er in een broeikas gebeurt vandaar de naam broeikaseffect. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Wetenschappers zijn het erover eens dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.Het bedrijfsleven is een belangrijke factor. Om bedrijven te helpen met het verminderen van de CO2 uitstoot bestaat er sinds een aantal jaren de CO2 prestatieladder.

Agterberg Bedrijven heeft er voor gekozen om in 2018 niveau 5 van de CO2 prestatieladder van van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemente behalen.

Om CO2 te kunnen reduceren is er inzicht nodig in je eigenCO2-uitstoot. Hiervoor stelt Agterberg Bedrijven haar CO2-footprint op. Een CO2-footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, verwarming, etc.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de onderstaande verwijzingen naar de CO2-documenten.

Agterberg Bedrijven neemt actief deel aan initiatieven op het gebied van CO2-reductie. Agterberg Bedrijven neemt deel aan de initiatieven: Nederland CO2 Neutraal en Nederlandse Klimaatcoalitie en is lid van Samen voor de Bilt (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen).

Energiemanagementplan

Reductieplan

Ketenanalyse brandstof

Ketenanalyse stabilizer

Voortgangsrapportage eerste halfjaar 2016

Voortgangsrapportage tweede halfjaar 2016

Voortgangsrapportage eerste halfjaar 2017

Voortgangsrapportage tweede halfjaar 2017

Voortgangsrapportage eerste halfjaar 2018

Voortgangsrapportage tweede halfjaar 2018

Samen voor de Bilt -  maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Bel me terug

Contact

© 2019 Agterberg bedrijven