Buiten Gewoon Zederik

Na 'Buiten Gewoon Amaliastein' en 'Buiten Gewoon De Hagen' is Agterberg b.v. aan het werk voor 'Buiten Gewoon Zederik'. 

Vianen wil, samen met de bewoners, door middel van het project 'Buiten Gewoon' de gemeente weer netjes, veilig, mooi en beheerbaar maken. Agterberg b.v. is in de wijk Zederik bezig met het onderhoud aan het riool en de groenvoorziening.  Ook worden onveilige situaties, zoals verzakte stoepen en straten aangepakt.

Het project 'Buiten Gewoon' is het anders inrichten van de openbare ruimte in de gemeente Vianen. Achterstallig onderhoud aan riool, groenvoorzieningen, beschoeiingen en straatmeubilair wordt weggewerkt. Onveilige situaties, zoals verzakte stoepen en wegen, worden aangepakt. In een aantal gevallen kunnen inwoners groenstroken huren, kopen of in zelfbeheer nemen. De nieuwe inrichting moet zo zijn, dat het onderhoud en beheer van de openbare ruimte daarna efficiënt en betaalbaar kan plaatsvinden.

 

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Agterberg.

Contact

Bel me terug

Contact

© 2019 Agterberg bedrijven