Inrichting IJsselbos - West

Op dit moment is Agterberg b.v., in opdracht van de provincie Utrecht,  bezig met de aanleg van de 2e fase van het IJsselbos, met als directie Eelerwoude adviesbureau uit Culemborg. Na voltooiing van het project zal het IJsselbos overgedragen worden aan Staatsbosbeheer, die daarna het onderhoud overneemt.

Het plan omvat het omvormen van 25 ha. weidegrond naar bos c.q. natuurterrein. Met als groot middelpunt een ruime kikkerpoel waarover een loopbrug is aangebracht. De uitkomende grond is gebruikt om een maanvormige grondwal te creëren van 3 meter hoog met een ligweide op het zuiden.

Dit alles is verbonden door Grauwacke paden en twee hoofdlanen voorzien van een dubbele bomenrij. Daarbij wordt ook nog een boomgaard aangelegd met diverse fruit– en notenbomen. De tussenliggende percelen worden geploegd, geëgaliseerd en ingeplant met bosplantsoen en voor de eerste jaren ingezaaid met Rolklaver.

De oude structuur van het land is hierdoor straks niet meer herkenbaar en sluit dan naadloos aan op het bestaande IJsselbos. Bij het ontwerp is rekening gehouden met ruimte voor recreatie, flora en fauna.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Agterberg.

Contact

Bel me terug

Contact

© 2019 Agterberg bedrijven