Kloosterplantsoen

Het Kloosterplantsoen in IJsselstein maakt onderdeel uit van het project Verbeterde Binnenstad.

Er komt een groen park met geasfalteerde paden om te wandelen en te fietsen. De oude vestigingsmuur wordt zichtbaarder en de vestingsgracht krijgt een vissteiger.

Half 2013 is Agterberg b.v. gestart met de aanleg van dit groene park. Als eerst zijn er diverse opruimwerkzaamheden gedaan. Daarna is gestart met het ontgraven van de paden. Dit is gebeurd onder archeologische begeleiding, zodat er geen spullen uit de oudheid verloren zouden gaan. Er zijn helaas geen waardevolle spullen gevonden.

Na de voorbereidende werkzaamheden is er een puinfundering aangebracht en zijn de kantopsluitingen geplaatst. Hierna is het asfalt aangebracht. Door het natte najaar van van 2013 hebben we de groenwerkzaamheden niet kunnen afronden. Deze zijn in het vroege voorjaar van 2014 gedaan. Eind 2014/begin 2015 volgt er nog één fase van de werkzaamheden en zal het park haar difinitieve vorm krijgen.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Agterberg.

Contact

Bel me terug

Contact

© 2019 Agterberg bedrijven