Herinrichting Het Rond

Op 9 februari 2018 zijn wij gestart met de herinrichting van Het Rond in Houten. Het Rond is een winkelgebied met veel winkels en een marktplein. Het was van belang dat de overlast zoveel mogelijk beperkt werd, de winkels zoveel mogelijk bereikbaar bleven en de weekmarkt doorgang kon vinden. Door de grote bedrijvigheid was het van belang om netjes te werken, een goede verlichting te verzorgen en een opgeruimde werkplek te houden.
 
Om de werkzaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen en de communicatie met de gebruikers van Het Rond helder te laten zijn, was de keuze gemaakt om een ervaren omgevingsmanager en een "Het Rond-conciërge" in te zetten. Zij zorgden voor de juiste informatie naar de gebruikers, een goede bebording en het contact met de gemeente om alles soepel te laten verlopen. In een speciaal 'pop-up bouwhuis', in een leegstaand winkelpand, was er een contactcentrum voor het project ingericht. Hier kon men informatie inwinnen en was de 'Het Rond-conciërge' aanspreekbaar.
Het winkelend- en bezoekend publiek werd goed geïnformeerd via facebook op de pagina's van Houten en een speciale projectpagina op de website van Agterberg Bedrijven.
 
Na een aantal weken alleen maar afbreken zijn we in staat geweest te laten zien wat een geweldige 'metamorfose' het oplevert. Het resultaat is schitterend. Wij danken alle ondernemers, bewoners, bezoekers en de gemeente Houten voor hun vertrouwen en geduld zodat wij het werk hebben kunnen maken tot wat het nu is.
We kunnen concluderen dat onze wijze van het informeren en contact houden met de belanghebbenden zeer effectief is geweest. In ons 'pop-up bouwhuis' hebben we 2 bezoekers gehad, deze kwamen enkel voor informatie. Er zijn vrijwel geen klachten geweest, de klachten die er waren konden snel worden verholpen.
 
De herinrichting van Het Rond omvatte de volgende werkzaamheden:
het planten van nieuwe bomen;
het realiseren van nieuwe terrassen;
het plaatsen van inrichtingselementen;
de bestrating is vervangen;
Het Wed heeft een facelift gekregen.
 
Het verplanten van de bomen heeft eind februari plaatsgevonden, wanneer de bomen zich nog in rust bevonden en er geen bladvorming was. Deze verplaatsing is gedaan onder leiding van een European Tree Technician (ETT-er) en onze European Tree Workers (ETW-ers) van Groenewegen b.v.. Er moeten nog een aantal bomen worden geplant (bij de Jumbo) en dat zal medio oktober 2018 gebeuren, in het volgend plantseizoen.
 
Op 26 juni 2018 heeft de oplevering van het werk "Herinrichting het Rond' plaatsgevonden.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Agterberg.

Contact

Bel me terug

Contact

© 2019 Agterberg bedrijven