Waar ben je naar op zoek?

Projecten
Expertises
Product
Vacatures

Expertise Agterberg b.v.

Natuurinrichting Voorveldsepolder

Agterberg b.v. en van Oostrum Westbroek b.v. houden u op de hoogte over de werkzaamheden t.b.v het project Voorveldse Polder.

Het betreft de natuurinrichting van de Voorveldse Polder, gelegen in het landelijke gebied tussen Rijksweg A27 in het westen, de Biltse Rading in het noorden, De Bilt in het oosten en de Utrechtseweg in het Zuiden.

Met de natuurinrichting wil de provincie Utrecht in een groot deel van het gebied ten oosten van de stad Utrecht onder andere de natuur versterken. De nieuwe natuur in de Voorveldse Polder sluit aan bij de bestaande natuurwaarden in de omgeving en de faunapassages onder de Biltse Rading en de Utrechtseweg. Ze vormt een belangrijke schakel tussen het Vechtplassen- en Kromme Rijngebied.

Het natuurdoel voor de Voorveldse Polder is nat schraalgrasland. Deze soort past bij de openheid van de polder. In de polder komt schoon kwelwater uit de Utrechtse Heuvelrug aan de oppervlakte die de ontwikkeling van bijzondere planten bevordert. Om deze ontwikkeling te stimuleren worden delen van de polder afgeplagd zodat het kwelwater eenvoudiger in de wortelzone van het grasland naar boven komt. Door de aanwezigheid van kwel komen in een aantal sloten nu al bijzondere plantsoorten voor.

Stel een vraag