Waar ben je naar op zoek?

Projecten
Expertises
Product
Vacatures

project Agterberg b.v.

Plaatselijke bodemsanering aan de Termieterweg te Amsterdam

Aan de Termietergouw te Amsterdam heeft Agterberg een plaatselijke bodemsanering uitgevoerd in verband met een te planten boom.

 

 

Plaatselijke bodemsanering te Amsterdam

In opdracht van Bron Groenvoorziening heeft Agterberg aan de Termietergouw te Amsterdam een boomgat uitgegraven omdat daar een nieuwe boom geplant moest worden. De grond op de locatie was verontreinigd met zink en daarom afgevoerd naar Gronddepot TOP Noodstort te Amsterdam.

BRL SIKB 7000

Agterberg is BRL SIKB 7000 gecertificeerd en beschikt over gekwalificeerde medewerkers om bodemsaneringen veilig en efficiënt uit te kunnen voeren. Conform de eisen is een veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase) opgesteld en is een KwaliteitsVerantwoordelijke Persoon (KVP-er) van Agterberg ingezet.

Decontaminatie-unit

Voorafgaand aan de sanering is eerst het werkterrein ingericht om de juiste scheiding tussen de schone- en vuile zône te creëren. Daarna is de Decontaminatie-unit op de scheiding tussen de schone- en vuile grond geplaatst. Deze Decontaminatie-unit (deco-unit) is ingedeeld in verschillende compartimenten en wordt ingezet bij saneringswerkzaamheden van Agterberg.

Nadat de ontgraven verontreinigde grond is afgevoerd naar een erkende verwerker is het boomgat gevuld met schone compost en kon de boom geplaatst worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele producten

product Groenrecycling Utrecht b.v.

Bomenzand en bomengrond

product Agterberg b.v.

Bodemsanering

product Agterberg b.v.

Aanleg en onderhoud groenvoorzieningen