Waar ben je naar op zoek?

Projecten
Expertises
Product
Vacatures

Diversiteit en inclusie

Bij Agterberg Bedrijven is “Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” een belangrijk uitgangspunt. Dit komt onder meer tot uiting in de initiatieven die Agterberg Bedrijven onderneemt, zoals het behalen van trede 3 op de PSO-Prestatieladder voor socialer ondernemen. Daarnaast versterken we onze toewijding aan diversiteit en inclusie door de ondertekening van het Charter Diversiteit, waarmee we streven naar een werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

 

 

 

Diversiteit en inclusie

Op 29 februari 2024 zette Agterberg Bedrijven een belangrijke stap richting een inclusievere werkomgeving door met trots het Charter Diversiteit te ondertekenen. Deze actie bevestigt onze inzet om de diversiteit en inclusie binnen onze organisatie te bevorderen. Bij Agterberg streven we ernaar een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd, gerespecteerd en veilig voelt.

Een andere mijlpaal die we hebben bereikt, is het behalen van trede 3 op de prestatieladder socialer ondernemen (PSO). De PSO, ontwikkeld door TNO, is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument en keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Ons doel is om meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen.

Bij Agterberg Bedrijven gaan we verder dan alleen het bieden van werkplekken binnen onze eigen organisatie. We streven ernaar om ook onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Door gezamenlijke inspanningen willen we bijdragen aan een inclusievere samenleving.

De PSO kent vier prestatieniveaus waarvoor een certificaat kan worden toegekend. Onze certificering op trede 3 laat zien dat we meer werkgelegenheid bieden aan personen uit de PSO-doelgroep dan organisaties van dezelfde grootteklasse. Dit plaatst ons bij de top 10% best presterende bedrijven op het gebied van sociaal ondernemen.

Met het ondertekenen van het Charter Diversiteit en het behalen van trede 3 op de PSO-Prestatieladder zetten we concrete stappen naar een inclusievere werkomgeving en een socialere maatschappij. Bij Agterberg Bedrijven geloven we in de kracht van diversiteit en inclusie, en we blijven ons inzetten om dit binnen onze organisatie te bevorderen.