Waar ben je naar op zoek?

Projecten
Expertises
Product
Vacatures

PSO-Prestatieladder

Voor Agterberg Bedrijven is “Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” een belangrijk uitgangspunt. Dit komt onder meer tot uiting in de initiatieven die Agterberg Bedrijven onderneemt. Een belangrijk onderdeel vormt de behaalde trede 3 op de PSO-Prestatieladder voor socialer ondernemen.

 

 

 

PSO-Prestatieladder socialer ondernemen

In september 2021 heeft Agterberg bedrijven met trots trede 3 bereikt op de prestatieladder socialer ondernemen (PSO) 

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Het doel hiervan is om meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen.

Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

De PSO kent vier prestatieniveaus waarvoor een PSO-certificaat kan worden toegekend. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Agterberg is op de PSO-ladder gecertificeerd voor trede 3. Dat betekent dat wij aan meer personen uit de PSO-doelgroep werkgelegenheid bieden dan organisaties van dezelfde grootteklasse, daarbij behoren we tot de 10% best presterende bedrijven!