Waar ben je naar op zoek?

Projecten
Expertises
Product
Vacatures

CO2 Prestatieladder en duurzaamheid

Voor Agterberg Bedrijven is “Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” een belangrijk uitgangspunt. De directie heeft haar ambities op het gebied van klimaat, milieu, biodiversiteit, circulariteit en mens verwoord in de Duurzaamheidsambitie Agterberg Bedrijven. Dit komt onder meer tot uiting in de initiatieven die Agterberg Bedrijven onderneemt. Een belangrijk onderdeel vormt de CO2 prestatieladder die wij hanteren om actief CO2 te reduceren.

 

 

 

CO2 Prestatieladder en Duurzaamheid

Wereldwijd is er sprake van klimaatverandering.  Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen zijn gassen in onze atmosfeer, die de zonnestralen doorlaten naar het aardoppervlak. De terugkerende straling (warmte) wordt echter tegengehouden. Dit is vergelijkbaar met wat er in een broeikas gebeurt vandaar de naam broeikaseffect. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Wetenschappers zijn het erover eens dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.Het bedrijfsleven is een belangrijke factor. Om bedrijven te helpen met het verminderen van de CO2 uitstoot bestaat er sinds een aantal jaren de CO2 prestatieladder.

Agterberg Bedrijven heeft er voor gekozen om in 2018 niveau 5 van de COprestatieladder van van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) te behalen.

Om CO2 te kunnen reduceren is er inzicht nodig in je eigen CO2-uitstoot. Hiervoor stelt Agterberg Bedrijven haar CO2-footprint op. Een CO2-footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, verwarming, etc.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de onderstaande verwijzingen naar de CO2-documenten.

Agterberg Bedrijven neemt actief deel aan initiatieven op het gebied van CO2-reductie zoals de initiatieven: Nederland CO2 Neutraal en Nederlandse Klimaatcoalitie.