Waar ben je naar op zoek?

Projecten
Expertises
Product
Vacatures

project Agterberg b.v.

Herinrichting Overbosch te Bilthoven

In 2019 heeft Agterberg b.v. in opdracht van de gemeente De Bilt de straten in de wijk Overbosch opnieuw ingericht. Om de overlast voor bewoners en bezoekers tot een minimum te beperken is het project gefaseerd uitgevoerd.

 

 

Herinrichting wijk Overbosch te Bilthoven

In 2019 heeft Agterberg b.v. in opdracht van de gemeente De Bilt de straten in de wijk Overbosch opnieuw ingericht. De wijk Overbosch in Bilthoven (gemeente De Bilt) is gelegen in het zuidelijke deel van Bilthoven.

Gescheiden rioolstelsel voor de afvoer van het regenwater

Om het regenwater te scheiden van het vuilwater is er een gescheiden rioolstelsel aangelegd, dit is beter voor het milieu. Bij hevige regenval kwam het voor dat het riool de hoeveelheid water in korte tijd niet kon verwerken, met wateroverlast in de wijk tot gevolg. Door het regenwater apart af te voeren en te laten infiltreren in de bodem wordt overbelasting van het riool voorkomen en verdroging van de bodem in de wijk tegengegaan.

Gefaseerde uitvoering

Tijdens de uitvoering van het project was het belangrijk dat er een goede ontsluiting van de wijk Overbosch bleef bestaan en de overlast voor de bewoners en bezoekers tot een minimum beperkt werd. Daarom is het werk in verschillende fases uitgevoerd. Per fase is het rioolstelsel vervangen, nieuwe huisaansluitingen gerealiseerd en de asfalt- en elementenverharding aangebracht. Ook zijn er plantvakken gemaakt en is er gras ingezaaid.

 

 

Recente projecten

project Agterberg b.v.

Aanleg voetbalveld bij Quick 1888 te Nijmegen

project Agterberg b.v.

Herinrichting Jac. P. Thijsseplein te Hilversum

project Agterberg b.v.

Vergroening van het Hooghiemstraplein

Je mag Frank Agterberg altijd even bellen!

Frank Agterberg

Tel:030 220 1582

Mail:f.agterberg@agterberg.com