Waar ben je naar op zoek?

Projecten
Expertises
Product
Vacatures

project Agterberg b.v.

Herinrichting Sportpark Vechtzoom te Utrecht

Een project een extra dimensie… in de jaren ’70 heeft Agterberg het oorspronkelijke park was Agterberg ook de aannemer die het sportpark heeft aangelegd. Door de groei van de stad was het tijd om de voorzieningen op het sportpark uit te breiden en te verbeteren.

 

 

Herinrichting Sportpark Vechtzoom

In opdracht van de Gemeente Utrecht heeft Agterberg in 2021 de herinrichting van sportpark Vechtzoom uitgevoerd.

Voldoende en goede sportvoorzieningen zijn de basis voor een goed sportklimaat. Dit zorgt ervoor dat inwoners gezonder gaan leven en zich gezonder voelen. Daarnaast hebben sportfaciliteiten ook een sociale functie, het biedt nieuwe en bestaande inwoners kans om sociale contacten te leggen.

Hockeyclub UNO ontstond in 2016 door lange wachtlijsten bij verschillende hockeyclubs in en om Utrecht en maakte gebruik van de velden van de velden van USHC op het Utrecht Science Park. Met de aanleg van 2 nieuwe waterkunstgras-hockeyvelden, voor Hockeyclub UNO, op sportpark Vechtzoom zijn de hockeyclubs in de stad beter verspreid en biedt het sportpark meer diversiteit voor de inwoners van het noordelijke deel van Utrecht.

Om ruimte te maken voor de aanleg van de 2 watervelden is een bestaand natuurgras voetbalveld verplaatst.

De totale herinrichting van het sportpark omvatte de volgende werkzaamheden:

  • het verleggen en plaatselijk verbreden van de watergang rondom het sportpark, inclusief de gedeeltelijke aanleg van een damwand en vernieuwing van een duiker
  • de aanleg van ecologische oevers met waterplanten en een uit kruidenmengsel bestaand grasland
  • de aanleg van een nieuwe voetgangersbrug
  • het aanbrengen van waterinfiltratie riolen tussen de velden en het aanbrengen van een waterinfiltratiesysteem ten behoeve van de afvoer van het regenwater van de gebouwen
  • het aanbrengen van terreinverharding en terreininrichting
  • het aanleggen van diverse type hekwerk en ballenvangers rondom de sportvelden
  • het plaatsen van dug-outs, veldverlichting en beregening
  • de aanleg van 2 fietsenstallingen

Voor de uitvoering van het project is gebruik gemaakt van duurzaam materieel.

Agterberg houdt bij de uitvoering van projecten, waar mogelijk, rekening met omwonenden. Gedurende de uitvoering van het project herinrichting Sportpark Vechtzoom is gebruik gemaakt van “de bouw-app”. Mede via deze app werden omwonende in Overvecht-Zuid goed geïnformeerd over alle werkzaamheden die tijdens het project plaatsvonden.  Tijdens en na de uitvoering van het project hebben wij geen klachten ontvangen van omwonenden en hebben we het project aan een zeer tevreden opdrachtgever opgeleverd.

Op 14 februari 2022 heeft Sportpark Vechtzoom de titel ‘Sportcompliment Utrecht 2021‘ gewonnen.

Enkele producten

product Agterberg b.v.

Aanleg en onderhoud groenvoorzieningen

project Agterberg b.v.

Vervangen grasmat Yanmar stadion

product Agterberg b.v.

Hockey