Waar ben je naar op zoek?

Projecten
Expertises
Product
Vacatures

project Groenewegen b.v.

Herstel Park Boom en Bosch te Breukelen

 

 

Herstel Park Boom en Bosch te Breukelen

Zo rond de eerste helft van de 19e eeuw is het landschappelijke park rond Boom en Bosch aangelegd. Na een uitbreiding van het hoofdgebouw kreeg de tuin een nieuwe inrichting in een historisch formele stijl naar het ontwerp van de firma Copijn. Het landschappelijke park kenmerkt zich door een enigszins glooiende, grote open ruimte begroeid met gras en omzoomd door hoog geboomte. Deze bomen vormen een klein wandelbos met veel begroeiing in verschillende lagen, zodat er een levendige groene wal is.Medio 2021 heeft er groot onderhoud aan deze begroeiing plaatsgevonden. Tijdens dit groot onderhoud zijn er veel bomen en struiken geheel of deels verdwenen. Door de jaren heen is veel wildgroei ontstaan en zijn de verschillende groepen beplanting door elkaar gegroeid. In samenwerking met een architect is er een uitgebreid herstelplan opgesteld welke gebaseerd is op de eerste en oude tekeningen.

Combinatie Agterberg en Bron heeft de vraag gekregen of wij wilden meewerken aan het grote renovatieplan. Maandag 23 januari jl. zijn wij met onze hoveniers van Groenewegen van start gegaan. Zij hebben met hulp van meerdere collega’s dit project uitgevoerd en het project is medio april afgerond.Veel groot en fijn snoeiwerk is verricht zodat de beplanting zich weer kan ontwikkelen in de natuurlijke groeivormen. Historische beplanting is aangeplant volgens de oude ontwerpen. Veel aandacht is besteed aan de eerst weggevallen of overgroeide paden. Deze zijn weer in ere hersteld en van een laag schelpen voorzien.Regelmatig hebben we een ronde gedaan met mensen van de gemeente Stichtse Vecht en de architect. Het is mooi om te zien dat het cultuurerfgoed in ere wordt hersteld en dat wij daar als Agterberg Bedrijven onze bijdrage aan mogen leveren.Veel omwonenden en inwoners van Breukelen lopen dagelijks in deze tuin en hebben de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Regelmatig kregen onze werknemers grote complimenten voor hun werk.

 

Enkele producten

product Agterberg b.v.

Aanleg en onderhoud groenvoorzieningen

product Groenrecycling Utrecht b.v.

Bomenzand en bomengrond

product Groenewegen b.v.

Boomverzorging