Waar ben je naar op zoek?

Projecten
Expertises
Product
Vacatures

project Agterberg b.v.

Woonrijp maken Hoef en Haag

Hoef en Haag is een compleet nieuw dorp, gelegen tussen Vianen en Hagestein, in de natuurrijke omgeving aan de Lek. Sinds 2016 verzorgt Agterberg het woonrijp maken van de verschillende deelgebieden van Hoef en Haag. In deze deelgebieden komen rond de 1800 woningen waarvan een groot deel inmiddels is bewoond.

 

 

Woonrijp maken Hoef en Haag

Hoef en Haag is een compleet nieuw dorp, gelegen in het midden van het land, tussen Vianen en Hagestein, in de natuurrijke omgeving aan de Lek. Het dorp is opgedeeld in de deelgebieden Het Lint, De Erven en Het Dorpshart. In deze deelgebieden komen rond de 1800 woningen waarvan een groot deel inmiddels is bewoond. Sinds 2016 is Agterberg de aannemer die de woonrijpfase van de verschillende deelgebieden van Hoef en Haag heeft aangenomen waardoor we betrokken zijn bij het ‘aankleden’ van het hele dorp.

Inrichting van de deelgebieden

Bij het woonrijp maken van Hoef en Haag hoort ook het omzetten van de bouwwegen in rijwegen, compleet met trottoirs en parkeervakken. Hoef en Haag ligt in een natuurrijke omgeving, daarom is er veel ruimte voor groen in het dorp en heeft Agterberg plantsoenen aangelegd. Bomen zijn geplant, vaste planten gepoot en gras ingezaaid.

Afvoeren van regenwater naar de Meander

Om regenwater te scheiden van vuilwater is er een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Voor een goede waterhuishouding zijn in vrijwel alle straten goten aangebracht met daarin straatkolken die tevens zijn aangesloten op het hemelwaterriool. Het hemelwaterriool heeft een open verbinding naar de Meander, de nieuw aangelegde plas om Hoef en Haag. Tevens zijn er voor hevige regenval overstorten gemaakt die het overtollige water afvoeren naar het open water. Hierdoor kan de straat nooit zo vol met regenwater dat het de woningen inloopt.

Enkele producten

product Agterberg b.v.

Maaien

product Agterberg b.v.

Onderhoud watergangen

product Agterberg b.v.

Bouw- en woonrijp maken