Waar ben je naar op zoek?

Projecten
Expertises
Product
Vacatures

product Groenrecycling Utrecht b.v.

Composteren

Bij Groenrecycling Utrecht nemen we groenafval uit de regio Utrecht in. Na verkleining van het afval wordt het gecomposteerd en en verwerkt tot uitstekende bodemverbeteraar en tuinaarde.

Bij Groenrecycling Utrecht  (GRU) nemen we groene reststoffen uit de regio Utrecht in.
Na verkleining van het afval wordt het gecomposteerd en verwerkt tot uitstekende bodemverbeteraar en tuinaarde. Dit natuurlijke proces draagt bij aan de wens van de circulaire economie waarbij afval niet bestaat.

Compost is een organische bodemverbeteraar dat ontstaat door een 100% natuurlijk proces waarbij plantenresten, zoals bladeren, snoeihout of gras, wordt omgezet. Voldoende organisch stof is noodzakelijk voor een gezonde en vruchtbare bodem. Voor grondgebruikers, of het nu boeren, groenbeheerders, gemeenten, tuinders of particulieren zijn, helpt compost hun bodem te verbeteren.

Meer organisch stof zorgt onder andere voor meer opbrengst in gewassen. Compost is bovendien goed voor het klimaat omdat het zorgt voor het langdurig vasthouden van CO2 in de bodem.
We hebben beluchtingssystemen ontwikkeld en aparte machines om het materiaal om te zetten en om het eindproduct te zeven. Daarnaast beschikken we over een compleet meteostation. Zo kunnen we onze handelingen tijdens het composteringsproces direct aanpassen aan de weersomstandigheden.

Onlangs is uit de broeikasberekening, uitgevoerd door QS Certification, gebleken dat de Groenrecycling Utrecht met de recycling van groene reststromen zorgt voor een jaarlijkse CO2 reductie van 10.000 ton.

Certificering van onze compostproducten

De minimale eisen die gesteld worden aan alle compost zijn vastgelegd in de Meststoffenwet.

De BRL 9335-4 gecertificeerde producten van Groenrecycling Utrecht zijn:

Tevens is de GRU “Better Biomass / NTA 8080” gecertificeerd. Hiermee tonen wij aan dat de biomassa duurzaam is verkregen.

Better Biomass is een internationaal certificatiesysteem voor vaste, vloeibare en gasvormige biomassa. Het Better Biomass-certificaat wordt gebruikt om de duurzaamheid van biomassa voor energie, brandstoffen en bio-based producten aan te tonen.

Klik op de afbeelding voor meer informatie over de positieve eigenschappen van compost (bron: BVOR)

Andere producten

product Groenrecycling Utrecht b.v.

Bomenzand en bomengrond

product Groenrecycling Utrecht b.v.

Tuinaarde

product Groenrecycling Utrecht b.v.

Bodemverbeteraar

Je mag onze specialist van Agterberg altijd even bellen!

onze specialist van Agterberg

Tel:030-2201582

Mail:info@agterberg.com