Waar ben je naar op zoek?

Projecten
Expertises
Product
Vacatures

project Agterberg b.v.

Herinrichting Versteeglaan Groenekan

In de Versteeglaan te Groenekan had men regelmatig last van wateroverlast. De herinrichting, die Agterberg b.v. begin 2020 heeft uitgevoerd, zorgt samen met de bewoners-initiatieven voor een  klimaatbestendige straat.

 

 

Herinrichting Versteeglaan te Groenekan

In het voorjaar van 2020 heeft Agterberg b.v. in opdracht van de gemeente De Bilt de Versteeglaan in Groenekan opnieuw ingericht.

Voorkomen van wateroverlast

Door de klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met stevige buien die op veel plekken zorgen voor wateroverlast. Het rioolstelsel raakt overbelast wat leidt tot ondergelopen straten en kelders. Ook in de Versteeglaan te Groenekan raakte het rioolstelsel regelmatig overbelast.
Om in de toekomst de wateroverlast te voorkomen, is er deels een gescheiden rioolstelsel aangelegd en is het wegdek onder een ander afschot aangelegd.

Trapveld annex wadi

Het hemelwater gaat via kolken en drainage naar het trapveld dat in het midden van de wijk ligt, deze fungeert als wadi. Wadi staat voor “Water Afvoer Door Infiltratie”. Door de goede waterdoorlatendheid van de wadi kan het water gemakkelijk wegzakken in de bodem waardoor wateroverlast in de straat wordt voorkomen en het regenwater weer ten goede komt aan planten en dieren. Bij droge dagen kan het trapveld gebruikt worden als speelveld.
In het weekend van 13/14 februari is er op de Wadi zelfs geschaatst, de plaatselijke krant ‘Vierklank’ maakte hier een mooie reportage van.

Infrastructuur en groenvoorziening

Na de aanleg van de riolering is de bestaande infrastructuur aangepast, bestrating aangebracht en nieuwe groenvoorziening aangelegd. Voor de te verplaatsen bomen zijn de plantgaten voorzien van bomenzand van de Groenrecycling Utrecht.

Klimaatbestendige straat

Veel bewoners hebben gehoor gegeven aan de oproep van de gemeente De Bilt om een bijdrage te leveren aan het geheel klimaatbestendig maken van hun straat. Dit kunnen zij doen door bijvoorbeeld een regenton te plaatsen of door een deel van de bestrating in de tuin te vervangen door beplanting. De Versteeglaan is door alle genomen maatregelen klaar voor de toekomst.

 

 

 

Enkele producten

product Agterberg b.v.

Aanleg en onderhoud groenvoorzieningen

product Groenrecycling Utrecht b.v.

Bomenzand en bomengrond

product Groenewegen b.v.

Boomverzorging